Bazedoxifen v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie

Souhrn

Osteoporóza je degenerativní onemocnění kostí s prokázanou korelací s věkem či pohlavím nemocného, velkého významu proto nabývá především u postmenopauzálních žen. Bazedoxifen acetát je nový zástupce (označovaný též jako zástupce 3. generace) selektivních modulátorů estrogenových receptorů a je určen k léčbě osteoporózy u žen s vysokým rizikem zlomeniny. V dosavadních studiích signifikantně snižoval úbytek kostní hmoty (BMD) u jinak zdravých postmenopauzálních žen s normální nebo nízkou hodnotou BMD. V pilotní tříleté studii riziko zlomenin obratlů u žen s osteoporózou pokleslo o 42 % (p < 0,05) a po pěti letech činil tento pokles 35 % (p = 0,014). Post-hoc analýza výsledků u žen s vysokým rizikem zlomenin ukázala též 50% snížení rizika nevertebrálních zlomenin (p = 0,02) po třech letech a 37% snížení (p = 0,06) po 5 letech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky