Cinacalcet v léčbě primární hyperparathyreózy

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Primární hyperparathyreóza (pHPT) je poměrně časté endokrinní onemocnění, provázené zvýšením morbidity i mortality, ačkoliv její průběh je nejčastěji asymptomatický. Podle současných doporučených postupů je v terapii pHPT možné využít prvního dostupného kalcimimetika, cinacalcetu, který zvyšuje senzitivitu calcium-sensing receptorů (CaR) k cirkulujícím kalciovým iontům, čímž bezpečně přispívá ke snížení sérové koncentrace nejen kalcia, ale i PTH u pHPT či např. parathyreoidního karcinomu. Jeho účinnost byla prokázána v krátkodobých i dlouhodobých klinických studiích. Třebaže hodnota kostní minerální denzity se významněji nezlepšila, jeho užití se zdá být vhodnou volbou např. u nemocných s pHPT, u nichž není možné provést operaci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky