Vakcína proti pertusi, tetanu a záškrtu (Adacel) – řešení pro stoupající incidenci pertuse

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Vakcinologie
Autoři: Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Autoři - působiště: Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Souhrn

Úvod

Pertuse, neboli černý, dávivý kašel, je bakteriální onemocnění patřící do skupiny respiračních nákaz přenášených aerosolem – kapénkami. Původcem onemocnění je gramnegativní bakterie Bordetella pertussis. Nejvýznamnějšími faktory patogenity jsou pertusový toxin (PT), pertaktin (PRN), filamentózní hemaglutinin (FH) a fimbrie. Zdrojem nákazy je nemocný člověk, který vylučuje bakterie horními dýchacími cestami již čtyři dny před klinickými příznaky až do doby rekonvalescence. K přenosu dochází inhalační cestou, nejčastěji kapénkovým přenosem, a nakažlivost je až 80 %. Po inkubační době 5–21 dnů začíná onemocnění necharakteristickým katarem horních cest dýchacích v podobě pokašlávání, rýmy a horečky, trvajícím několik dnů. Po odeznění teplot se objevuje typický dráždivý záchvatovitý kašel s kokrhavým inspiriem, zejména v noci, event. s následným zvracením. Takovýchto záchvatů může být 30–40 za den. U kojenců nemusí být záchvat typický a může končit apnoí. Onemocnění malých dětí může v průběhu záchvatu komplikovat bronchopneumonie, otitida až mastoiditida nebo pneumothorax. Těžkou komplikací je encefalopatie nebo krvácení do mozku s následnou změnou intelektu a epilepsií. Změny v epidemiologii onemocnění způsobily, že pertuse již není pouze dětskou nemocí, ale vyskytuje se též u dospívajících a dospělých osob. U dospívajících a dospělých probíhá onemocnění bez typických příznaků a bez vyznačené sezonality, pouze jako dlouhodobý kašel. Pertuse se začíná objevovat i u starších lidí, přičemž zejména u osob nad 60 let věku narůstá výskyt komplikací.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky