Fondaparinux a tinzaparin: ovlivnění diferenciace buněk mezenchymu

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

V minulosti bylo poukazováno na možný vztah mezi léčbou některými antikoagulancii a osteoporózou, přičemž předpokládaným mechanismem bylo ovlivnění mezenchymových kmenových buněk. Cílem nedávno provedené studie proto bylo kritické zhodnocení vlivu fondaparinuxu a tinzaparinu na jejich proliferaci a diferenciaci. Buňky přitom byly získány od 14 nemocných po úrazu. Ukázalo se, že zatímco přidání tinzaparinu do kultivačního média, především ve vysokých koncentracích, signifikantně inhibuje jejich proliferaci, fondaparinux v tomto směru nevykazoval žádný účinek. Diferenciace osteogenním či chondrogenním směrem však v případě obou látek zůstala neovlivněna.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky