Význam sclerostinu v léčbě osteoporózy

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie

Souhrn

V posledních letech vedlo studium vzácně se vyskytujících nemocí kostí k identifikaci signálních cest regulujících tvorbu kosti, a tedy i k objevení potenciálních cílových struktur pro terapeutické ovlivnění za účelem stimulace novotvorby kosti u nemocných s osteoporózou. Mezi jinými byla objevena látka sclerostin, která působí jako negativní regulátor kostní tvorby. Ačkoliv je známo, že se váže na LRP5/6 a inhibuje Wnt signální cestu, její přesné působení na kost dosud nebylo uspokojivě popsáno. Exprese sclerostinu je přitom omezena na osteocyty a je modifikována mechanickou zátěží a parat-hormonem. V animálním modelu byl jasně prokázán vztah mezi jeho vysokou hladinou a úbytkem kostní hmoty. Naproti tomu aplikace protilátek namířených proti sclerostinu u ovarektomizovaných potkaních samic nebo u intaktních opic vedla k významnému zvýšení tvorby kosti bez ovlivnění její resorpce. V pilotní studii u postmenopauzálních žen bylo podání těchto protilátek provázeno vzestupem koncentrace P1NP a přechodným poklesem koncentrace C-terminálního telopeptidu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky