Protinádorová aktivita bortezomibu u buněk myelodysplastického syndromu

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Bortezomib je v současné době v České republice jediným dostupným zástupcem látek ze skupiny inhibitorů proteasomu a je registrován k léčbě mnohočetného myelomu. Aktuálně však byl jeho možný účinek hodnocen i u lidských buněk vysoce rizikového myelodysplastického syndromu (MDS), a to jak in vitro, tak v animálním modelu (u myší). Ukázalo se, že bortezomib je schopen navodit zastavení růstu, a dokonce apo-ptózu takto pozměněných buněk, přičemž mechanismem tohoto účinku je snížená aktivace signální cesty PI3K/Akt, nikoliv MAPK. Pozorována byla rovněž snížená aktivita nukleárního faktoru NF-κB či down-regulace Bcl-2/Bax a FLIPL/FLIPS, vedoucí k aktivaci kaspázových kaskád. Bortezomib v tomto ohledu působil synergicky s daunorubicinem a cytosinarabinosidem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky