Nilotinib v 1. linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Daniela Žáčková, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Autoři - působiště: Interní hematoonkologická klinika MU a FN, Brno

Souhrn

Úvod

Chronická myeloidní leukemie (CML) je klonální myeloproliferativní onemocnění, jehož přirozený průběh a prognóza doznaly v posledním desetiletí zcela zásadní, doslova revoluční změny. V roce 1998 byl uveden do klinického zkoušení a následně pak v roce 2001 do klinické praxe imatinib, specifický inhibitor tyrosinkinázy BCR-ABL, která je zodpovědná za patogenezi onemocnění. Na základě vynikajících výsledků ve studii IRIS (International Randomized Study of Interferon and STI571), srovnávající jeho účinnost s do té doby používanou konzervativní léčbou pro pacienty s CML v chronické fázi (CP – chronic phase) – interferonem-α a nízkodávkovaným cytosinarabinosidem, se imatinib stal novým zlatým standardem pro léčbu nově diagnostikovaných pacientů s CML-CP.1 Dlouhodobé výsledky studie IRIS s odhadovaným přežitím bez progrese (PFS – progression-free survival) 93 % a celkovým přežitím (OS – overall survival) 88 % v 6 letech potvrdily trvalou a zlepšující se účinnost imatinibu v této indikaci.2

Přes vynikající účinnost imatinibu existuje nezanedbatelná menšina pacientů, kteří nedosáhnou kýžené léčebné odpovědi, u nichž je dosažená léčebná odpověď ztracena nebo lék nesnášejí pro nezvladatelné nežádoucí účinky. Ve studii IRIS nebylo dosaženo léčbou imatinibem kompletní hematologické odpovědi (CHR – complete hematologic response) ve 3 měsících od zahájení terapie u 10 % pacientů, velké cytogenetické odpovědi (MCyR – major cytogenetic response) ve 12 měsících léčby u 16 % a kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR – complete cytogenetic response) v 18 měsících u 24 % pacientů. Z pacientů, kteří CCyR dosáhli, se u 17 % odpověď následně ztratila. Progrese do pokročilých fází CML – akcelerované fáze (AP – accelerated phase) nebo blastické krize (BC – blast crisis) byla zaznamenána u 7 % pacientů. Ztráta léčebné odpovědi a progrese do pokročilé fáze se vyskytly zejména v prvních třech letech terapie imatinibem a byly spjaty s nepříznivou prognózou.3 Pro nedostatečnou účinnost přerušilo ve studii IRIS léčbu imatinibem 15 % pacientů a jejich odhadované pětileté přežití bylo pouze 50 %.4 Analýza výsledků léčby imatinibem v 1. linii v rámci jednoho centra a převážně mimo klinické studie navíc ukázala, že při zohlednění ztráty CCyR a vysazení imatinibu z důvodu nesnášenlivosti při kalkulaci přežití bez události (EFS – event-free survival) je pětiletý odhad reálné proporce pacientů setrvávajících na imatinibu v CCyR 63 %.5 K podobným závěrům dospěla i analýza dat z reálné klinické praxe v ČR.6 Přibližně 30–40 % pacientů v CML-CP by tak mělo prospěch ze zlepšení výsledků 1. linie léčby.

Výzkum mechanismů rezistence vůči imatinibu a snaha zlepšit léčebné výsledky pacientů s CML vedly k vývoji nových, účinnějších tyrosinkinázových inhibitorů (TKI) 2. generace. Dva z nich – nilotinib a dasatinib – byly na základě výsledků v klinickém zkoušení schváleny pro užití v klinické praxi pro pacienty s CML, kteří jsou vůči imatinibu rezistentní nebo jej nesnášejí.7–11 Předpoklad jejich vyšší účinnosti ve srovnání s imatinibem se potvrdil též v 1. linii léčby u pacientů s CML-CP, a na základě výsledků randomizovaného porovnání vůči imatinibu byly jak nilotinib, tak dasatinib v roce 2010 schváleny pro léčbu pacientů s nově diagnostikovanou CML-CP.12,13 V následujícím přehledu jsou shrnuta data o účinnosti a snášenlivosti nilotinibu v klinických studiích, zejména pak s důrazem na výsledky v 1. linii léčby pacientů s CML-CP.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky