Stimulace osteoblastů acerogeninem A

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie

Souhrn

Acerogenin A je látka přirozeně se vyskytující v javoru nikoském (Acer nikoense) a uvažuje se o něm jako o látce s potenciálním přínosem u nemocných s osteoporózou. Nyní je známý i jeho mechanismus účinku – ve studiích in vitro významně stimuloval proliferaci osteoblastických buněk MC3T3-E1 a RD-C6 (RUNX-2-deficientní buněčné linie). Zvyšoval také aktivitu alkalické fosfatázy, a to nejen u těchto buněk, ale i u osteoblastů získaných z kalvy myších mláďat. Acerogenin A zvyšuje expresi mRNA vztahující se k diferen-ciaci osteoblastů, zahrnující osteokalcin a osterix v obou buněčných liniích, a v linii MC3T3-E1 pak navíc i RUNX-2. Příznivý vliv acerogeninu A byl prokázán i ve vztahu k tvorbě kostního morfogenetického proteinu (BMP). Přidáním nogginu (BMP-specifický antagonista) do kultivačního média byly výše zmíněné účinky acerogeninu A výrazně inhibovány, což nasvědčuje klíčové úloze právě BMP ve zprostředkování jeho účinku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky