Anakinra v preklinickém modelu artritidy

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Anakinra je léčivá látka, jejíž mechanismus účinku spočívá v inhibici interleukinu-1α i 1β a jako taková je indikována k léčbě nemocných s revmatoidní artritidou v kombinaci s methotrexátem. Nyní byl hodnocen její terapeutický účinek v modelu adjuvantní artritidy u potkana. Anakinra zde v závislosti na dávce snižovala otok kloubu a jeho destrukci, což bylo mj. hodnoceno prostřednictvím sledování tloušťky tlapky, synoviální infiltrace či úrovní kostní degradace. V odebraných vzorcích krve byl zjištěn výrazný pokles koncentrace chemokinů MCP-1 a GRO/KC. Farmakokinetické vlastnosti anakinry přitom byly ovlivněny stadiem onemocnění – u pokročilejších stadií byla zjištěna nižší cílová expozice. Během léčebné kúry byla pozorována pouze nízká tvorba neutralizačních protilátek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky