Ovlivnění kostní denzity medicarpinem

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie

Souhrn

Medicarpin je přirozeně se vyskytující fytoalexin přítomný v luštěninách. Již v minulosti bylo v mnoha studiích poukazováno na možný vztah mezi užíváním isoflavonů, jakými jsou genistein a daidzein, a denzitou kostní tkáně. Medicarpin je přitom těmto látkám strukturně velmi podobný. Ve  studiích in vitro stimuloval diferenciaci osteoblastů a mineralizaci. Při sledování možného ovlivnění transdukce signálu byl zjištěn jeho modulační vliv na p38 MAPK či cestu kostního morfogenetického proteinu-2 v osteoblastech. Medicarpin působil rovněž jako agonista estrogenových receptorů, ovšem na rozdíl od 17-β-estradiolu bez estrogenní aktivity v endometriu. V animálním modelu vedla jeho pravidelná 30denní aplikace potkaním samicím ve srovnání s placebem ke zvýšení formace osteoprogenitorových buněk v kostní dřeni a ke zvýšené formaci osteoidu. Ve srovnání se sójovými isoflavony není zdrojem pro tvorbu ekvolu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky