Duální vliv jilmových flavonoidů na aktivitu osteoblastů a osteoklastů

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie

Souhrn

(2S,3S)-aromadendrin-6-C-β-d-glukopyranosid (AG) je nově izolovaný flavonol z kůry jilmu Ulmus wallichiana, který je v tradiční medicíně využíván na podporu hojení zlomenin. Molekulární základ tohoto pozorování byl nyní prověřován na myších kostních buňkách, a to nejen ve smyslu ovlivnění aktivity kostních buněk, ale i adipocytů. Při užití nanomolárních koncentrací AG zvyšoval diferenciaci preosteoblastů, ve kterých byla zjištěna zvýšená exprese osteogenních markerů, zahrnujících transkripční faktor RUNX-2, kostní morfogenetický protein-2 (BMP-2), kolagen typu I a osteokalcin. Pozorován byl i vyšší stupeň mineralizace extracelulární matrix. Přítomnost AG současně zabraňovala apoptóze diferencovaných osteoblastů a zvyšovala expresi antiosteoklastogenních cytokinů, jako je osteoprotegerin, působící negativně na diferenciaci osteoklastů. AG navíc snižoval expresi genů zapojených v adipogenezi (PPAR-γ, SREBP a CEBP-α) a navozoval apoptózu již diferencovaných adipocytů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky