Lenalidomid: postavení v léčbě hematologických malignit

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Lenalidomid (dříve označovaný zkratkou CC-5013) je strukturním derivátem thalidomidu. Jeho jedinou v současnosti schválenou indikací je léčba mnohočetného myelomu (MM) v kombinaci s dexamethasonem u pacientů, kteří již absolvovali nejméně jednu předchozí terapii. Diskutovanými indikacemi jsou zařazení lenalidomidu jako léčiva první volby u MM, léčba myelodysplastického syndromu (MDS) a chronické lymfatické leukemie (CLL). Přesný mechanismus jeho účinku však i dnes zůstává ne zcela objasněn – zmiňována je kombinace účinků antineoplastických, antiangiogenních, proapoptotických, proerytropoetických a imunomodulačních. Jejich kombinace tak nejen přímo ovlivňuje růst nádorových buněk, ale také nepřímo působí prostřednictvím modulace signálních cest uvnitř kostní dřeně. Hovoří se tedy o kombinaci účinku tumoricidního a imunomodulačního.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky