Vliv xanthohumolu na diferenciaci osteoblastů

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie

Souhrn

Xanthohumol (XN) je prenylovaný flavonoid přirozeně se vyskytující ve chmelu a jsou mu přisuzovány hořkost a typické aroma piva; navíc je řazen mezi poměrně účinné fytoestrogeny. Podobně jako u ostatních známých fytoestrogenů působí v rostlinném těle především antioxidačně a antimikrobiálně. Při jeho podání lze předpokládat i příznivý vliv na kostní denzitu, jako tomu je např. u sójových isoflavonů, byť výsledky klinických studií jsou prozatím poměrně heterogenní. Aktuálně byl proto hodnocen vliv XN na diferenciaci osteoblastů za sledování aktivity alkalické fosfatázy (ALP) a exprese RUNX2, tedy jednoho z hlavních genů uplatňujících se právě v této diferenciaci. Aplikace XN vedla ke zvýšení ALP i ke zvýšené expresi RUNX2. Dalším hodnocením bylo prokázáno, že tato aktivace je provázána s p38 MAPK a ERK signální cestou, o které se do budoucna uvažuje jako o možném místě zásahu v léčbě osteoporózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky