Etanercept versus sulfasalazin u časné axiální spondyloartrózy

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

U nemocných s časnou (trvání méně než 5 let) axiální spondyloartrózou s aktivními zánětlivými lézemi v sakroiliakálním skloubení či páteři detekovanými pomocí celotělové magnetické rezonance je výhodnější léčba etanerceptem než sulfasalazinem. K tomuto závěru dospěli autoři 48týdenní studie (n = 76). U osob léčených etanerceptem došlo ke snížení skóre v sakroiliakálním kloubu ze 7,7 na 2,0 (p = 0,02), zatímco v případě sulfasalazinu byl zaznamenán pokles pouze z 5,4 na 3,5. Podobné pozorování se týkalo i páteře, a sice pokles z 2,2 na 1,0 vs. z 1,4 na 1,3 (p = 0,01). U nemocných užívajících etanercept současně významněji poklesl počet entezitických míst z 26 na 11 (p = 0,04), zatímco u skupiny nemocných léčených sulfasalazinem došlo dokonce k mírnému nárůstu z 24 na 26. Klinické remise bylo dosaženo u 50 % osob léčených etanerceptem a jen u 19 % pacientů, kteří užívali sulfasalazin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky