Denosumab versus kyselina zoledronová u kostních metastáz

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie, Osteologie

Souhrn

Pokročilý karcinom prostaty je provázen vysokým rizikem metastáz do skeletu. V recentní studii (n = 1 904) byl porovnáván profylaktický účinek kyseliny zoledronové v dávce 4 mg i. v. a denosumabu, monoklonální protilátky proti RANKL, v dávce 120 mg s. c. každé 4 týdny v zabránění kostním příhodám u mužů s karcinomem prostaty, u kterých byla provedena kastrace. Studie III. fáze byla koncipována jako multicentrická (342 center) a mezinárodní (39 zemí). V obou ramenech byli pacienti intenzivně suplementováni kalciem a vitaminem D. Medián setrvání nemocných ve studii činil 12,2 měsíce v rameni denosumabu a 11,2 měsíce u kyseliny zoledronové. Medián do vzniku první kostní příhody byl významně delší u denosumabu, a sice 20,7 měsíce (95% CI: 18,8–24,9) oproti 17,1 měsíce (95% CI: 15,0–19,4) při léčbě kyselinou zoledronovou (HR: 0,82; 95% CI: 0,71–0,95; p = 0,0002 pro non-inferioritu a p = 0,008 pro superioritu). Nežádoucí účinky byly zaznamenány u 916 nemocných (97 %) ve skupině denosumabu vs. u 918 pacientů (97 %) léčených kyselinou zoledronovou. Vyšší výskyt hypokalcemie byl pozorován u denosumabu – 121 (13 %) vs. 55 (6 %); p < 0,0001j – a osteonekróza čelisti se objevila u 22 (2 %), resp. 12 (1 %) osob (p = 0,09).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky