Současný pohled na očkování proti lidským papilomavirům

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vakcinologie
Autoři: MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Autoři - působiště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: očkování, infekce HPV, karcinom hrdla děložního, kondylomata, anální karcinom, imunogenita, imunologická paměť
Citace: 1 Bosch FX, Castellsague X, Sanjosé S. HPV and cervical cancer: screening or vaccination. Br J Cancer 2008;98:15–21. 2 Crosbie EJ, Kitchener HC. Cervarix – a bivalent L1 VLP vaccine for prevention of human papillomavirus type 16- and 18-associated cervical cancer. Expert Opin Biol Ther 2007; 7:391–5. 3 de Villiers EM, Fauquet C, Broker TR, et al. Classification of papillomaviruses. Virology 2004;324:17–27. 4 Fraser C, Tomassini JE, Xi L, et al. Modeling the long-term antibody response of HPV VLP type 16 prophylactic vaccine. Vaccine 2007;25:4324–33. 5 FUTURE II Study Group: Quadrivalent vaccine against HPV to prevent high-grade cervical lesions. New Engl J Med 2007; 356:1915–27. 6 Garland SM, Hernandez-Avila M, Wheeler CM, et al. Quadrivalent vaccine against HPV to prevent anogenital disease (FUTURE I). N Engl J Med 2007;356:1928–43. 7 Giannini SL, Hanon E, Moris P, et al. Enhanced humoral and memory B cellular immunity using HPV 16/18 LV VLP vaccine formulated with the MLP/aluminium salt combination (AS04) comapred to aluminium salt only. Vaccine 2006;24:5937–49. 8 Harper M, Paavonen J. Age for HPV vaccination. Vaccine 2008;265:A7–11. 9 Joura EA, Leodolter S, Hernandez-Avila M, et al. Efficacy of quadrivalent prophylactis HPV (type 6, 11, 16, 18) L1 virus-like-particle vaccine against high-grade vulval and vaginal lesions: a combined analysis of three clinical trials. Lancet 2007;369:1693–702. 10 Markowitz LE, Dune EF, Saraiya M, et al. Quadrivalent human papillomavirus vaccine. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2007;56:1–24. 11 Muńoz N, Manalastas R, Pitisuttithum P, et al. Safety, immuno-genicity, and efficacy of quadrivalent HPV (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine in women aged 24–45 years: a randomised, double-blind trial. Lancet 2009;373:1949–57. 12 Paavonen J, Jenkins D, Bosh FX, et al. Efficacy of a prophylactic adjuvanted bivalent L1 virus-like-particle vaccine against infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women. Lancet 2007;369:2161–70. 13 Villa LL, Ault KA, Giulian AR. Immunologic response following administration of a vaccine targeting HPV types 6, 11, 16 a 18. Vaccine 2006;7:557–83. 14 White WI, Wilson SD, Bonnez W, et al. In vitro infection and type-restricted antibody-mediated neutralization of authentic human papillomavirus type 16. J Virol 1998;72:959–64. 15 Winer RL, Lee S-K, Hughes JP, et al. Genital HPV infection: Incidence and risk factors in a cohort of female university students. Am J Epidemiol 2003;157:218–26.

Souhrn

Lidské papilomaviry (HPV) jsou nejvýznamnějším příčinným faktorem vzniku karcinomu hrdla děložního, ale i dalších maligních i benigních lézí ženského i mužského genitálu a částečně i dalších oblastí přechodu dlaždicového a cylindrického epitelu (skvamokolumnární junkce). V primární prevenci infekce některými typy HPV a jimi způsobených lézí lze úspěšně užít vakcinaci. Na základě probíhajících klinických studií upravují hlavní lékové agentury FDA a EMA indikační spektrum vakcín. Bivalentní vakcína Cervarix je tak určena k prevenci infekce HPV typu 16 a 18, a tedy k prevenci karcinomu hrdla děložního, pro dívky a ženy ve věku 10–26 let. Kvadrivalentní vakcína Silgard/Gardasil je určena k prevenci infekce HPV typu 6, 11, 16 a 18 pro dívky a ženy od 9 let a pro chlapce od 9 do 15 let. Za prokázanou je považována ochrana před karcinomem hrdla děložního a kondylomaty, ale i před karcinomem vulvy a vaginy. Nově FDA uznala za dostatečná i data prokazující ochranu před karcinomem anu a rozšíření věku aplikace u mužů do 26 let. „

Literatura

1 Bosch FX, Castellsague X, Sanjosé S. HPV and cervical cancer: screening or vaccination. Br J Cancer 2008;98:15–21. 2 Crosbie EJ, Kitchener HC. Cervarix – a bivalent L1 VLP vaccine for prevention of human papillomavirus type 16- and 18-associated cervical cancer. Expert Opin Biol Ther 2007; 7:391–5. 3 de Villiers EM, Fauquet C, Broker TR, et al. Classification of papillomaviruses. Virology 2004;324:17–27. 4 Fraser C, Tomassini JE, Xi L, et al. Modeling the long-term antibody response of HPV VLP type 16 prophylactic vaccine. Vaccine 2007;25:4324–33. 5 FUTURE II Study Group: Quadrivalent vaccine against HPV to prevent high-grade cervical lesions. New Engl J Med 2007; 356:1915–27. 6 Garland SM, Hernandez-Avila M, Wheeler CM, et al. Quadrivalent vaccine against HPV to prevent anogenital disease (FUTURE I). N Engl J Med 2007;356:1928–43. 7 Giannini SL, Hanon E, Moris P, et al. Enhanced humoral and memory B cellular immunity using HPV 16/18 LV VLP vaccine formulated with the MLP/aluminium salt combination (AS04) comapred to aluminium salt only. Vaccine 2006;24:5937–49. 8 Harper M, Paavonen J. Age for HPV vaccination. Vaccine 2008;265:A7–11. 9 Joura EA, Leodolter S, Hernandez-Avila M, et al. Efficacy of quadrivalent prophylactis HPV (type 6, 11, 16, 18) L1 virus-like-particle vaccine against high-grade vulval and vaginal lesions: a combined analysis of three clinical trials. Lancet 2007;369:1693–702.
10
Markowitz LE, Dune EF, Saraiya M, et al. Quadrivalent human papillomavirus vaccine. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2007;56:1–24.
11
Muńoz N, Manalastas R, Pitisuttithum P, et al. Safety, immuno-genicity, and efficacy of quadrivalent HPV (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine in women aged 24–45 years: a randomised, double-blind trial. Lancet 2009;373:1949–57.
12
Paavonen J, Jenkins D, Bosh FX, et al. Efficacy of a prophylactic adjuvanted bivalent L1 virus-like-particle vaccine against infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women. Lancet 2007;369:2161–70.
13
Villa LL, Ault KA, Giulian AR. Immunologic response following administration of a vaccine targeting HPV types 6, 11, 16 a 18. Vaccine 2006;7:557–83.
14
White WI, Wilson SD, Bonnez W, et al. In vitro infection and type-restricted antibody-mediated neutralization of authentic human papillomavirus type 16. J Virol 1998;72:959–64.
15
Winer RL, Lee S-K, Hughes JP, et al. Genital HPV infection: Incidence and risk factors in a cohort of female university students. Am J Epidemiol 2003;157:218–26.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky