Udržovací léčba rituximabem u pacientů s folikulárním lymfomem po 1. linii léčby – studie PRIMA

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. David Belada, Ph.D.
Autoři - působiště: Oddělení klinické hematologie, II. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové

Souhrn

Úvod

Folikulární lymfom (FL) je druhým nejčastějším typem lymfomů, a navzdory nejnovějším pokrokům v jeho léčbě je pokročilé stadium onemocnění považováno za dosud nevyléčitelné. FL většinou dobře odpovídá na léčbu 1. linie, nicméně později dochází k opakovaným relapsům s progresivním zkracováním intervalu bez projevů nemoci (DFS). Pacienty, jejichž onemocnění je asymptomatické a u kterých nejsou přítomny negativní prognostické faktory, lze iniciálně pouze sledovat (WW – „watch and wait“). U většiny nemocných je však nutná systémová cytotoxická léčba, jejímž standardem v 1. linii se stal rituximab (chimérická monoklonální protilátka namířená proti antigenu CD20 na povrchu B-lymfocytů) v kombinaci s chemoterapií. Význam rituximabu v udržovací léčbě byl prokázán u nemocných s relapsem FL, a to i po podání kombinace rituximabu s chemoterapií jako indukční terapie (studie EORTC 20981).

Cíl studie

Cílem studie PRIMA (Primary RItuximab and MAintenance) bylo posoudit možný přínos dvouleté udržovací léčby rituximabem u pacientů s FL v 1. linii léčby po podání nyní standardní indukční terapie, tedy kombinace chemoterapie s rituximabem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky