Účinky denosumabu na denzitu kostního minerálu a biochemické markery kostního obratu – výsledky šestileté klinické studie II. fáze

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Úvod

Nástup menopauzy je spojen s poklesem hladiny estrogenů, zrychlením kostního obratu a ztrátami kostní hmoty. Dochází ke zhoršení mikroarchitektury kosti včetně vzniku perforací a úbytku trabekul ve spongiózní kosti, ztenčení kortikální kosti a zvýšení porozity, což vede ke zvýšené lomivosti a náchylnosti ke vzniku zlomenin.

Prostředků k terapii osteoporózy je v současnosti celá řada – využívány jsou léky zaměřené na snížení kostní resorpce (antiresorpční látky) nebo na podporu tvorby kosti (anabolické látky), přičemž v případě antiresorpčních látek byl prokázán lineární vztah mezi mírou snížení kostního obratu či nárůstem kostní minerální denzity (BMD) a poklesem rizika zlomenin. Při terapii osteoporózy se však stále potýkáme s nedobrou compliance a perzistencí pacientů, tj. celkovou adherencí k léčbě, spolu s nesnášenlivostí léčby a komplikacemi při jejím podávání.

Denosumab je plně humánní monoklonální protilátka proti ligandu osteoklastického receptoru RANK, aktivujícího nukleární faktor (NF) κB (RANKL). Denosumab vysoce specificky váže RANKL a brání tak aktivaci RANK, což způsobuje inhibici tvorby, aktivace a přežívání osteoklastů. Následně dochází k potlačení resorpce kosti a zvýšení objemu a síly spongiózní i kortikální kosti. Bylo prokázáno, že denosumab snižuje riziko zlomenin u pacientek s postmenopauzální osteoporózou a riziko nových obratlových zlomenin u mužů s karcinomem prostaty léčených androgen-deprivační terapií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky