Výsledky léčby denosumabem u žen s postmenopauzální osteoporózou a vyšším rizikem fraktur – podskupinová analýza studie FREEDOM

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Úvod

Denosumab je plně humánní monoklonální protilátka namířená vůči RANKL (Receptor Activator of Nuclear factor κB Ligand – ligand receptoru aktivujícího nukleární faktor κB), která inhibuje vyzrávání, přežívání a funkce osteoklastů, a řadí se tak mezi antiresorpční látky.

V registrační studii FREEDOM (Fracture REduction Evaluation of Denosumab in Osteoporosis every 6 Months) vedlo tříleté podávání denosumabu u žen s postmenopauzální osteoporózou k signifikantnímu poklesu rizika nových obratlových a neobratlových zlomenin, jakož i zlomenin kyčle. Pacientky zařazené do studie FREEDOM měly poněkud nižší riziko zlomenin než osoby zařazené do jiných podobných studií (např. FIT-I s alendronátem či HORIZON s kyselinou zoledronovou), a tříletá incidence nově vzniklých fraktur obratlů nebo kyčle tak byla v placebové skupině studie FREEDOM nižší než v placebových skupinách studií FIT-I či HORIZON. I ve studii FREEDOM však byly zařazeny nemocné s relativně vyšším rizikem vzniku fraktur (např. vzhledem k nižší hodnotě T-skóre, preexistujícím zlomeninám obratlů a deformitám páteře či pokročilému věku).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky