Denosumab: rychlé utlumení a rychlá reverzibilita funkce osteoklastů a bezpečnost a účinnost u starých pacientů

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav a 1. lékařská fakulta UK, Praha

Souhrn

Denosumab je antiresorpčním léčivem k terapii nemocí kostí (ATC kód: M05BX04), registrovaným jako Prolia, injekční roztok pro podkožní aplikaci v předplněné injekční stříkačce (denosumabum 60 mg v 1 ml roztoku). Jedná se o humanizovanou monoklonální protilátku (IgG2) proti RANKL (ligand pro receptor aktivující jaderný faktor κB), která je produkovaná technologií rekombinantní DNA. Denosumab má vysokou afinitu a specificitu pro ligand receptoru RANK, který patří do velké skupiny receptorů TNF (tumor necrosis factor) a je exprimován na povrchu cytoplazmatické membrány stromálních buněk kostní dřeně, aktivovaných T-buněk a prekursorů osteoblastů.1 Denosumab se neváže na jiné receptory (TNF-α, TNF-β, CD40) a nevyvolává tvorbu neutralizujících protilátek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky