Ytrium-90-ibritumomab tiuxetan v monoterapii předléčených pacientů s non-hodgkinským lymfomem z B-buněk

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Folikulární lymfom (FL) je nejčastější formou indolentních non-hodgkinských lymfomů (NHL) vycházejících z B-lymfocytů – představuje téměř 30 % nově diagnostikovaných NHL. Postihuje především osoby ve středním věku a je charakterizován progresivním průběhem s mnohočetnými relapsy. Většina pacientů odpovídá na běžně dostupnou terapii, i přesto však často dochází k rekurenci, progresi či transformaci do agresivnějších forem.

Vzhledem k radiosenzitivitě NHL lze k jeho léčbě využít také radioimunoterapie – v poslední době začaly být aplikovány monoklonální protilátky, které umožňují dopravit cytotoxickou dávku záření přímo a selektivně k nádorovým buňkám. Mezi tyto látky patří také ibritumomab tiuxetan – protilátka proti znaku CD20, který se nachází na většině nádorových B-lymfocytů – značený izotopem 90Y (90Y-IT). Po navázání 90Y-IT na B-lymfocyty dochází k emisi β-záření (jeho průnik je maximálně 5 mm) a k nekróze nádoru s minimálním postižením okolní zdravé tkáně. Klinické studie ukazují, že radioimunoterapie (90Y-IT) je účinnější než samotná imunoterapie (rituximab) a že je spojena s lepší léčebnou odpovědí, pokud je podána v časných stadiích onemocnění.

Komentář ke studii

MUDr. Vít Procházka

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky