Kyselina zoledronová vs. risedronát v prevenci a léčbě glukokortikoidy indukované osteoporózy – studie HORIZON

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Úvod

Glukokortikoidy jsou pilířem léčby mnoha zánětlivých chorob a onemocnění vzniklých na imunitním podkladě. Jejich dlouhodobé užívání je však spojeno s nežádoucími účinky, mezi něž patří také úbytek kostní hmoty a s ním spojené zvýšené riziko zlomenin (hovoří se o tzv. glukokortikoidy indukované osteoporóze – GIO) – u některých pacientů lze toto zvýšené riziko detekovat již v průběhu tří měsíců od zahájení léčby glukokortikoidy.

V prevenci a léčbě GIO se uplatňují především bisfosfonáty, které prokazatelně zvyšují denzitu kostního minerálu (BMD) a snižují riziko vertebrálních fraktur. Adherence k perorální léčbě bisfosfonáty podávané denně či týdně je však nedostatečná – míra compliance a riziko vzniku zlomenin přitom spolu úzce souvisí.

Kyselina zoledronová je potentní bisfosfonát, který se aplikuje jedenkrát ročně. Při jejím podávání je tedy ve srovnání s ostatními bisfosfonáty předpoklad lepší adherence, a tím také vyšší účinnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky