Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s ankylozující spondylitidou – studie GO-RAISE

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Úvod

Ankylozující spondylitida (AS) je chronické zánětlivé onemocnění neznámé etiologie, které postihuje sakroiliakální klouby, osový skelet, periferní klouby a enteze. Chronický zánět entezí vede k novotvorbě kosti ve formě syndesmofytů a následně k ankylóze kloubů, zejména osového skeletu. Kromě toho bývá AS provázena též mimokloubními projevy, jako jsou akutní přední uveitida, kolitida, psoriáza, aortitida či převodní poruchy srdečního rytmu.

Hlavním terčem, na který je cílena biologická léčba AS, je tumor nekrotizující faktor-α (TNF-α), přičemž bylo prokázáno, že terapie inhibitory TNF-α signifikantně zmírňuje známky a příznaky AS u pacientů se středně těžkým až těžkým onemocněním. Jedním z těchto léčiv je také golimumab, humánní monoklonální protilátka proti TNF-α, jejíž farmakologické vlastnosti umožňují její subkutánní podávání 1x měsíčně. Golimumab je v současné době registrován k léčbě pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky