Gastrointestinální snášenlivost celecoxibu v porovnání s neselektivními nesteroidními antirevmatiky u starších pacientů – poolovaná analýza 21 randomizovaných studií

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Úvod

U starších pacientů s osteoartrózou (OA) jsou ke zmírnění bolesti a ztuhlosti a ke zlepšení fyzické funkce často využívána nesteroidní antirevmatika (NSA), přičemž v souvislosti se stárnutím populace lze očekávat zvýšení prevalence OA, a tím také nárůst spotřeby NSA.

Léčba NSA může být provázena závažnými nežádoucími účinky (NÚ), mezi něž patří gastrointestinální (GI) vředy, perforace či krvácení. Častěji se však, a to i u starších pacientů, objevují méně závažné GI NÚ jako dyspepsie, nauzea nebo bolest břicha. Výskyt těchto NÚ nicméně snižuje kvalitu života pacientů léčených NSA a často vede ke špatné compliance, případně k úplnému ukončení léčby.

V případě celecoxibu, NSA selektivního vůči cyklooxygenáze-2 (COX-2), byl zaznamenán nižší výskyt těchto GI NÚ – v poolované analýze Niculescua a spol. byl při léčbě celecoxibem u pacientů s OA, revmatoidní artritidou (RA) či ankylozující spondylitidou (AS) výskyt GI NÚ nižší než při léčbě naproxenem, diclofenakem nebo ibuprofenem. Dosud však nebylo mnoho známo o GI snášenlivosti různých NSA u starších pacientů.

Komentář ke studii

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky