Voriconazol v sekundární profylaxi invazivních mykotických infekcí u pacientů podstupujících allogenní transplantaci kmenových buněk – studie VOSIFI

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Pacienti s hematologickými malignitami jsou vzhledem k častému výskytu prolongované neutropenie indukované chemoterapií ohroženi invazivními mykotickými onemocněními (IFD – invasive fungal diseases), především aspergilózou a kandidózou. Riziko IFD přetrvává i po provedení allogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT – hematopoietic stem cell transplantation), a to zejména u pacientů, u kterých dojde k rozvoji reakce štěpu proti hostiteli (GVHD – graft-versus-host disease). Anamnéza IFD může snížit úspěšnost HSCT a zkrátit délku přežití pacientů do takové míry, že některá transplantační centra mohou odmítnout provedení HSCT u pacientů s anamnézou IFD.

Šancí pro tyto pacienty by mohla být účinná sekundární profylaxe IFD – většina pacientů s anamnézou IFD podstupujících HSCT skutečně dostává antimykotickou profylaxi, nicméně dosud není přesně určeno, jaký lék a v jakém režimu v této indikaci podávat – standardem byl donedávna fluconazol, avšak jeho použití stále více omezuje nárůst rezistence Candida spp. a absence jeho aktivity vůči některým jiným kvasinkám. K profylaxi IFD po provedení HSCT a engraftmentu jsou využívána také triazolová antimykotika 2. generace, ke kterým patří i voriconazol. Ten je dostupný jak v perorální, tak v intravenózní formě, působí proti širokému spektru patogenů a jeho účinnost v léčbě a profylaxi IFD byla ověřena již v několika klinických studiích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky