Profylaxe invazivních mykotických onemocnění u hematologických nemocných

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Souhrn

Invazivní mykotická onemocnění (IFD – invasive fungal diseases) jsou u imunokompromitovaných nemocných, především pacientů po allogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby (HSCT – hematopoietic stem cell transplantation), významnou příčinou morbidity a mortality. Proto je jak mezi lékaři pečujícími o tyto nemocné, tak i mezi výzkumníky vyvíjena mimořádná snaha o objasnění významu primární i sekundární profylaxe IFD.

V profylaxi IFD se používají dva základní postupy: režimová opatření na odděleních a farmakologická profylaxe. Režimová opatření zahrnují u vzduchem přenášených agens hlavně účinnou filtraci vzduchu pomocí tzv. HEPA filtrů (s 99,999% účinností odstraňování partikulí větších než 0,3 µm) a nejsou pochybnosti o jejich funkčnosti (evidence AII); o účinnosti preventivní aplikace antimykotik není zdaleka tak jasno.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky