Vliv stroncium ranelátu na riziko obratlových a mimoobratlových zlomenin u pacientek s postmenopauzální osteoporózou a souvislost s výchozím rizikem dle algoritmu FRAX

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Úvod

Předkládaná studie posuzovala účinnost stroncium ranelátu jakožto funkci výchozího rizika vzniku zlomeniny. Léčba stroncium ranelátem byla spojena se signifikantním, 31% poklesem relativního rizika jakýchkoliv klinických osteoporotických zlomenin (včetně obratlových). Poměry rizik pro účinek stroncium ranelátu na riziko fraktur se signifikantně neměnily se zvyšující se výchozí pravděpodobností vzniku zlomeniny.

V klinických studiích byla prokázána účinnost stroncium ranelátu ve smyslu snížení výskytu obratlových (studie SOTI – Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention) i mimoobratlových fraktur (studie TROPOS – TReatment Of Peripheral OSteoporosis) u pacientek s postmenopauzální osteoporózou s preexistujícími vertebrálními zlomeninami i u pacientek bez těchto zlomenin. Výsledky studie TROPOS i dalších klinických hodnocení nasvědčují, že účinnost stroncium ranelátu může být vyšší především u pacientů s vyšším rizikem fraktur – mezi faktory zvyšující riziko zlomenin přitom patří např. vyšší věk nebo nižší kostní minerální denzita (BMD).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky