Vliv stroncium ranelátu ve srovnání s alendronátem na novotvorbu kosti – nejrozsáhlejší přímá srovnávací studie s párovými biopsiemi

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Stroncium ranelát a alendronát jsou dva léky s odlišným mechanismem působení indikované pro terapii osteoporózy. Zatímco alendronát je potentní antiresorptivum, účinek stroncium ranelátu je dvojí – ovlivňuje jak resorpci, tak novotvorbu kosti. Tyto dva léky jsou z hlediska vlivu na kostní tvorbu aktuálně porovnávány v dosud nejrozsáhlejší histomorfometrické analýze, jejíž první výsledky byly prezentovány na kongresu ECCEO v březnu 2011.

Jednalo se o mezinárodní multicentrickou dvojitě zaslepenou paralelně uspořádanou studii, do které bylo zařazeno 268 postmenopauzálních žen s osteoporózou. Ty byly po dobu jednoho roku léčeny stroncium ranelátem v dávce 2 g denně (n = 179), nebo alendronátem v dávce 70 mg 1x týdně (n = 89). Pacientky podstoupily na začátku studie a v jejím průběhu (po 6 měsících) nebo na jejím konci (po 12 měsících) transiliakální kostní biopsii za účelem histomorfometrického vyšetření kosti. Primárním sledovaným ukazatelem byl průměrný rozdíl ve velikosti mineralizovaného povrchu kosti (vyjádřeného jako podíl z celkového povrchu kosti) po 6, resp. po 12 měsících. Mezi sekundární sledované ukazatele patřily další histomorfometrické parametry, včetně míry novotvorby kosti (BFR) nebo míry minerální apozice (MAR).

Komentář ke studiím

MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky