Dasatinib ve 2. linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií – výsledky po čtyřletém sledování

Číslo: 3 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Dasatinib je silný tyrosinkinázový inhibitor, používaný dosud ve 2. linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) v chronické, akcelerované i blastické fázi – tedy u pacientů s rezistencí vůči imatinibu, s nedostatečnou odpovědí na jeho podávání nebo s jeho nesnášenlivostí. Je indikován také k léčbě nemocných s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) a s lymfoidní blastickou fází CML s pozitivitou Philadelphského chromosomu, kteří byli rezistentní vůči předchozí léčbě nebo ji nesnášeli.

Pro léčbu pacientů s CML v chronické fázi (CML-CP) s rezistencí vůči imatinibu, jeho nesnášenlivostí nebo nedostatečnou odpovědí na léčbu imatinibem byl dasatinib původně schválen v dávce 70 mg 2x denně. Na základě výsledků studie CA 180-034, porovnávající účinnost a snášenlivost dasatinibu v různém dávkování, však bylo doporučeno jeho podávání u pacientů s CML v chronické fázi v dávce 100 mg 1x denně.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky