Vyšetřování citlivosti k telavancinu u klinicky významných kmenů Staphylococcus spp., Streptococcus spp. a Enterococcus spp. v 16 mikrobiologických laboratořích České republiky

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Antibiotika
Autoři: MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
RNDr. Pavla Urbášková, CSc.
MUDr. Marta Fridrichová a spolupracovníci1
Autoři - působiště: Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha
1 MUDr. Václava Adámková, Antibiotické středisko VFN, Praha
MUDr. Markyta Bártová, FTN, Praha
MUDr. Nataša Bartoníková, Antibiotické středisko Nemocnice Tomáše Bati, Zlín
MUDr. Eva Bendová, CSc., Antibiotické středisko FNKV, Praha
MUDr. Tamara Bergerová, Oddělení bakteriologie FN, Plzeň
MUDr. Markéta Hanslianová, Oddělení klinické mikrobiologie FN, Brno
MUDr. Magdalena Horníková, Nemocnice České Budějovice
MUDr. Blanka Horová, Antibiotické středisko FNB, Praha
RNDr. Eva Chmelařová, Antibiotické středisko, Zdravotní ústav Ostrava
MUDr. Vlastimil Jindrák, Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice na Homolce, Praha
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Antibiotické středisko FN, Olomouc
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D., Antibiotické středisko FN Motol, Praha
MUDr. Vladimír Petkov, Oddělení klinické mikrobiologie IKEM, Praha
MUDr. Lenka Ryšková, Antibiotické středisko FN, Hradec Králové
MUDr. Marta Štolbová, Oddělení klinické mikrobiologie, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
MUDr. Renata Tejkalová, Antibiotické středisko FN u sv. Anny, Brno.

Souhrn

Úvod

Telavancin je baktericidní lipoglykopeptidové antibiotikum odvozené od vancomycinu. Byl vyvinut k léčbě infekcí způsobených grampozitivními bakteriemi, včetně infekcí způsobených kmeny rezistentními k jiným antibiotikům.1 Ve srovnání s vancomycinem proniká lépe do biofilmu vytvářeného bakteriemi,2 má vyšší aktivitu in vitro na modelu endokardiálních vegetací3 i při experimentální endokarditidě,4 je velmi dobře účinný při léčbě infekcí měkkých tkání5 i u nemocničních pneumonií6 a byla popsána také úspěšná léčba infekční endokarditidy způsobené kmenem Staphylococcus aureus s intermediární rezistencí k vancomycinu u pacienta s pacemakerem.7 Poměrně dlouhý postantibiotický účinek telavancinu u stafylokoků, streptokoků a enterokoků,8 spolu s dlouhým poločasem eliminace,9–11 umožňuje podávání tohoto antibiotika jednou denně. Americká instituce Food and Drug Administration (FDA) zaregistrovala telavancin v září roku 2009 pro nitrožilní podání dospělým pacientům s komplikovanými infekcemi kůže a měkkých tkání způsobenými grampozitivními bakteriemi citlivými k telavancinu. Jmenovitě se jedná o infekce způsobené druhy S. aureus včetně MRSA (kmeny rezistentní k meticilinu), dále Streptococcus pyogenes (streptokoky sk. A), Streptococcus agalactiae (streptokoky sk. B), Streptococcus anginosus, Streptococcus intermedius, Streptococcus constellatus a kmeny Enterococcus faecalis citlivými k vancomycinu.10 European Medicines Agency (EMA) uvolnila v květnu roku 2011 telavancin k léčbě dospělých pacientů s nosokomiální pneumonií, včetně ventilátorové pneumonie s předpokládanou nebo potvrzenou etiologií MRSA, v případech, kdy není k dispozici jiná alternativa.12

V této práci jsou předloženy výsledky vyšetření účinnosti telavancinu in vitro v souboru klinicky významných kmenů čerstvě izolovaných bakterií rodů Streptococcus, StaphylococcusEnterococcus, které byly získány v 16 laboratořích České republiky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky