Vyšetřování citlivosti k telavancinu u klinicky významných kmenů Staphylococcus spp., Streptococcus spp. a Enterococcus spp. v 16 mikrobiologických laboratořích České republiky

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Antibiotika
Autoři: MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
RNDr. Pavla Urbášková, CSc.
MUDr. Marta Fridrichová a spolupracovníci1
Autoři - působiště: Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha; 1 MUDr. Václava Adámková, Antibiotické středisko VFN, Praha; MUDr. Markyta Bártová, FTN, Praha; MUDr. Nataša Bartoníková, Antibiotické středisko Nemocnice Tomáše Bati, Zlín; MUDr. Eva Bendová, CSc., Antibiotické středisko FNKV, Praha; MUDr. Tamara Bergerová, Oddělení bakteriologie FN, Plzeň; MUDr. Markéta Hanslianová, Oddělení klinické mikrobiologie FN, Brno; MUDr. Magdalena Horníková, Nemocnice České Budějovice; MUDr. Blanka Horová, Antibiotické středisko FNB, Praha; RNDr. Eva Chmelařová, Antibiotické středisko, Zdravotní ústav Ostrava; MUDr. Vlastimil Jindrák, Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice na Homolce, Praha; prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Antibiotické středisko FN, Olomouc; MUDr. Otakar Nyč, Ph.D., Antibiotické středisko FN Motol, Praha; MUDr. Vladimír Petkov, Oddělení klinické mikrobiologie IKEM, Praha; MUDr. Lenka Ryšková, Antibiotické středisko FN, Hradec Králové; MUDr. Marta Štolbová, Oddělení klinické mikrobiologie, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem; MUDr. Renata Tejkalová, Antibiotické středisko FN u sv. Anny, Brno.

Souhrn

Úvod

Telavancin je baktericidní lipoglykopeptidové antibiotikum odvozené od vancomycinu. Byl vyvinut k léčbě infekcí způsobených grampozitivními bakteriemi, včetně infekcí způsobených kmeny rezistentními k jiným antibiotikům.1 Ve srovnání s vancomycinem proniká lépe do biofilmu vytvářeného bakteriemi,2 má vyšší aktivitu in vitro na modelu endokardiálních vegetací3 i při experimentální endokarditidě,4 je velmi dobře účinný při léčbě infekcí měkkých tkání5 i u nemocničních pneumonií6 a byla popsána také úspěšná léčba infekční endokarditidy způsobené kmenem Staphylococcus aureus s intermediární rezistencí k vancomycinu u pacienta s pacemakerem.7 Poměrně dlouhý postantibiotický účinek telavancinu u stafylokoků, streptokoků a enterokoků,8 spolu s dlouhým poločasem eliminace,9–11 umožňuje podávání tohoto antibiotika jednou denně. Americká instituce Food and Drug Administration (FDA) zaregistrovala telavancin v září roku 2009 pro nitrožilní podání dospělým pacientům s komplikovanými infekcemi kůže a měkkých tkání způsobenými grampozitivními bakteriemi citlivými k telavancinu. Jmenovitě se jedná o infekce způsobené druhy S. aureus včetně MRSA (kmeny rezistentní k meticilinu), dále Streptococcus pyogenes (streptokoky sk. A), Streptococcus agalactiae (streptokoky sk. B), Streptococcus anginosus, Streptococcus intermedius, Streptococcus constellatus a kmeny Enterococcus faecalis citlivými k vancomycinu.10 European Medicines Agency (EMA) uvolnila v květnu roku 2011 telavancin k léčbě dospělých pacientů s nosokomiální pneumonií, včetně ventilátorové pneumonie s předpokládanou nebo potvrzenou etiologií MRSA, v případech, kdy není k dispozici jiná alternativa.12

V této práci jsou předloženy výsledky vyšetření účinnosti telavancinu in vitro v souboru klinicky významných kmenů čerstvě izolovaných bakterií rodů Streptococcus, StaphylococcusEnterococcus, které byly získány v 16 laboratořích České republiky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky