Dabigatran v prevenci CMP u nemocných s fibrilací síní

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.1
Autoři - působiště: II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
1 Farmakologický ústav 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: fibrilace síní, antitrombotická léčba, RE-LY, dabigatran etexilát
Citace: 1 Camm AJ, Kirchhof P, Lip GYH, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation. The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2010;31, 2369–429. 2 Eikelboom JW, Weitz JI. New anticoagulants. Circulation 2010;121:1523–32. 3 Altman R, Vidal HO. Battle of oral anticoagulants in the field of atrial fibrillation scrutinized from a clinical practice (the real world) perspective. Thromb J 2011;9:12. 4 Shah SV, Gage BF. Cost-effectiveness of dabigatran for stroke prophylaxis in atrial fibrillation. Circulation 2011;123:2562–70. 5 Kreuzer J. Update on anti-coagulation in atrial fibrillation. Q J Med 2011;104:747–60. 6 Ezekowitz MD, Connolly S, Parekh A, et al. Rationale and design of RE_LY: randomized evaluation of long-term anticoagulant therapy, warfarin, compared with dabigatran. Am Heart J 2009;157:805–10. 7 Connoly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009;361:1139–51. 8 Gage BF. Can we rely on RE-LY? N Engl J Med 2009;361:1200–2.

Souhrn

V posledních letech probíhá zásadní výzkum na poli nových antitrombotik, která je možno podávat perorálně. Jde buď o přímé inhibitory faktoru Xa (rivaroxaban, apixaban, edoxaban, betrixaban), nebo o přímé inhibitory trombinu (dabigatran). Prvním lékem, který je pro léčbu nevalvulární fibrilace síní registrován i v Evropské unii na základě výsledů studie RE-LY, je dabigatran etexilát. Studie RE-LY prokázala non-inferioritu účinku dabigatranu v dávce 110 mg oproti warfarinu na hlavní sledovaný parametr – četnost cévních mozkových příhod a systémových embolizací – při nižším výskytu závažného krvácení. Dabigatran v dávce 150 mg byl oproti warfarinu účinnější, se stejným rizikem navození závažného krvácení. „

Literatura

1
Camm AJ, Kirchhof P, Lip GYH, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation. The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2010;31, 2369–429.
2
Eikelboom JW, Weitz JI. New anticoagulants. Circulation 2010;121:1523–32.
3
Altman R, Vidal HO. Battle of oral anticoagulants in the field of atrial fibrillation scrutinized from a clinical practice (the real world) perspective. Thromb J 2011;9:12.
4
Shah SV, Gage BF. Cost-effectiveness of dabigatran for stroke prophylaxis in atrial fibrillation. Circulation 2011;123:2562–70.
5
Kreuzer J. Update on anti-coagulation in atrial fibrillation. Q J Med 2011;104:747–60.
6
Ezekowitz MD, Connolly S, Parekh A, et al. Rationale and design of RE_LY: randomized evaluation of long-term anticoagulant therapy, warfarin, compared with dabigatran. Am Heart J 2009;157:805–10.
7
Connoly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009;361:1139–51.
8
Gage BF. Can we rely on RE-LY? N Engl J Med 2009;361:1200–2.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky