Nová kombinovaná léčba astmatu a její vliv na malé dýchací cesty

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Alergologie
Autoři: MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a FN Na Bulovce a IPVZ, Praha
Klíčová slova: asthma bronchiale, malé dýchací cesty, farmakoterapie astmatu, fixní superjemná kombinace beclometason dipropionát/formoterol fumarát, pMDI-HFA-Modulite
Citace: 1 Global Initiative for Asthma. Global strategy for astma manage-ment and prevention. 2010 update. www.ginasthma.org. 2 Asher I, Monterfort S, Bjöksten B, and the ISAAC phase three study group. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjuctivitis, and eczema in childhood: ISAAC phase one and three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet 2006;368:733–43. 3 Tuberkulóza a respirační nemoci 2009; www.uzis.cz 4 Kašák V. Novinky v léčbě astmatu. Postgrad Med 2011;6:627–34. 5 Haley KJ, Sunday ME, Wiggs BR, et al. Inflammatory cell distribution within and along asthmatic airways. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:565–72. 6 Mauad T, Silva LF, Santos MA, et al. Abnormal alveolar attachments with decreased elastic fiber content in distal lung in fatal asthma. Am J Respir Crit Care Med 2004;170:857–62. 7 Hyde DM, Hamid Q, Irvin CG. Anatomy, pathology and physiology of the tracheobronchial tree: emphasis on the distal airways. J Allergy Clin Immunol 2009;124:S72–7. 8 Contoli M, Bousquet J, Fabri M, et al. The small airways and distal lung compartment in asthma and COPD: a time for reappraisal. Allergy 2010;65:141–51. 9 Shaw RJ, Djukanovic R, Tashkin DP, et al. The role of small airways in lung disease. Respir Med 2002;96:67–80. 10 Barnes PJ. Corticosteroid effects on cell signalling. Eur Respir J 2006;27:413–26. 11 Barnes PJ, Pedersen S, Busse WW, et al. Efficacy and safety of inhaled corticosteroids. New developments. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:1–53. 12 Barnes PJ. Scientific rationale for combination inhalers with long-acting beta2-agonists and corticosteroids. Eur Respir J 2002;19:951–89. 13 Greening AP, Ind PW, Northfield M, et al. Added salmeterol versus higher-dose corticosteroid in asthma patients with symptoms on existing inhaled corticosteroid. Allen and Hanburys Limited UK Study Group. Lancet 1994;344:219–24. 14 Woolcock A, Lundback B, Ringdal N, et al. Comparison of addition of salmeterol to inhaled steroid with doubling of the dose of inhaled corticosteroids. Am J Respir Crit Care Med 1996;153:1481–8. 15 Nelson HS, Weiss ST, Bleecker ER, et al; SMART Study Group. The Salmeterol Multicenter Asthma Reseach Trial: a comparison of usual pharmacotherapy for asthma or usual pharmacotherapy plus salmeterol. Chest 2006;129:15–26. 16 FDA – U.S. Food and Drug Administration 2010, available from: http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrug SafetyInformationforPatientsandProviders/ucm200776.htm 17 Kašák V. Farmakoekonomika astmatu. Farmakoekonomika 2007;2:33–8. 18 De Backer W, Devolder A, Poli G, et al. Lung deposition of BDP/formoterol HFA pMDI in healthy volunteers, asthmatic, and COPD patients. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2010;23:137–48. 19 Barnes PJ. Scientific rationale for using a single inhaler for asthma control. Eur Respir J 2007;29:587–95. 20 Foe K, Brown KF, Seale JP. Comparative kinetics of metabolism of beclomethasone propionate esters in human lung homogenates and plasma. J Pharm Sci 2000;89:1143–50. 21 Daley-Yates PT, Price AC, Sisson JR, et al. Beclomethasone dipropionate: absolute bioavailability, pharmacokinetics and metabolism following intravenous, oral, intranasal and inhaled administration in man. Br J Clin Pharmacol 2001;51:400–9. 22 Dhillon S, Keating GM. Beclometasone dipropionate/formoterol. Drugs 2006;66:1475–85. 23 Woodcock A, Acerbi D, Poli G. Modulite technology: pharmaco-dynamics and pharmacokinetic implications. Respir Med 2002;96(Suppl D):S9–15. 24 Acerbi D, Brambilla G, Kottakis I. Advances in asthma and COPD management: delivering CFC-free inhaled therapy using Modulite technology. Pulm Pharmacol Ther 2007; 20:290–303. 25 Huchon G, Fabbri LM. CFC phase-out and the Chiesi solution. Respiration 2005;72(Suppl 1):1–2. 26 Fabbri L. Inhaled beclometasone dipropionate/formoterol extra-fine fixed combination in the treatment of asthma: evidence and future perspectives. Exp Opin Pharmacother 2008;9:479–90. 27 Rigamonti E, Kottakis I, Pelc M, et al. Comparison of new extrafine beclomethasone diopropionate HFA 134a-formulated pMDI with standard BDP CFC pMDI in adults with moderate persistent asthma. Eur Respir J 2006;28(Suppl 50):P1236 (Abstract). Poster presented at the 16th Annual Congress of the European Respiratory Society, 2006 September 2–6, Munich. 28 Papi A, Paggiaro PL, Nicolini G, et al. Beclomethasone/formoterol vs fluticasone/salmeterol inhaled combination in moderate to severe asthma. Allergy 2007;62:1182–8. 29 Papi A, Paggiaro PL, Nicolini G, et al. Beclomethasone/formoterol versus budesonide/formoterol combination therapy in asthma. Eur Respir J 2007;29:682–9. 30 Huchon G, Magnussen H, Chuchalin A, et al. Lung function and asthma control with beclomethason and formoterol in a single inhaler. Respir Med 2009;103:41–9. 31 van Aalderen WM, Price D, De Bates FM, et al. Beclomethasone dipropionate extrafine aerosol versus fluticasone propionate in children with asthma. Respir Med 2007;101:1585–93. 32 Scichilone N, Battaglia S, Sorino C, et al. Effects of extra-fine inhaled beclomethasone/formoterol on both large and small airways in asthma. Allergy 2010;65:897–902. 33 Lewis D, Brambilla G, Church T, et al. BDP and formoterol HFA association within combination HFA solution MDI. Respir Drug Delivery 2006;3:939–42. 34 Vos WV, Devolder AD, Debacker LD, et al. Long-term effects of combined extra-fine beclomethasone (BECL) and formoterol (FORM) treatment in asthma patients. ERS 19th ERS Annual. Congress. Vienna, Austria, September 2009:abstract 3259. 35 Kašák V. Fixní kombinace beklometason dipropionát/formoterol fumarát. Remedia 2008;18:2–6. 36 Müller V, Gálffy G, Eszes N, et al. Asthma control in patients receving inhaled corticosteroid and long-acting beta2-agonist fixed combinations. A real-life study comparing dry powder inhalers and a pressurized metered dose inhaler extrafine formulation. BMC Pulm Med 2011;11:40.

Souhrn

Ukazuje se, že asthma bronchiale (astma) nepostihuje pouze velké dýchací cesty, ale významně jsou zapojeny i malé dýchací cesty. Studium biologie, patologie a funkce malých dýchacích cest bylo u pacientů in vivo dosud poměrně omezené. V současnosti díky řadě technologií poznáváme molekulární, buněčné, morfologické a fyziologické aspekty malých dýchacích cest, a tím můžeme postupně skládat složitou a pestrou mozaiku vlivu malých dýchacích cest na patogenezi, diagnostiku, fenotypizaci a klinický průběh astmatu s konečným vlivem na cílenou farmakoterapii. Určitým významným posunem v současné farmakoterapii astmatu je i nová fixní kombinace beclometason dipropionát/formoterol fumarát (BDP/formoterol) v aerosolovém dávkovači (MDI), využívající hnací plyn hydrofluoroalkan (HFA) a novou technologii Modulite (MDI-HFA-Modulite). Díky této technologii se vytvářejí velmi malé (superjemné) inhalační částice, které mají MMAD (mass median aerodynamic diameter) 1,4 μm (BDP) a 1,5 μm (formoterol). To umožňuje homogenní distribuci do centrálních i periferních částí průduškového stromu. Hodnota depozice respirabilní frakce dosahovala u formoterolu 38,6 % dopravené dávky a u BDP 39,7 % dopravené dávky. Díky vysoké plicní depozici BDP při využití této technologie lze ekvivalentní nominální dávku BDP redukovat na 100 μg, což je ekvivalentní 250 μg BDP MDI-CFC (chlorofluorokarbon). Tím se snižuje systémová nabídka BDP a zvyšuje bezpečnost podávání inhalačního kortikosteroidu. Nová fixní kombinace BDP/formoterol je v dávce 100/6 μg zaregistrovaná v České republice již od roku 2007. Indikace je v současné době pro léčbu osob starších 12 let s diagnózou perzistujícího astmatu, u kterých nebylo monoterapií inhalačními kortikosteroidy ani odděleně podávanou kombinací kortikosteroidu a dlouhodobě působícího β2-agonisty dosaženo kontroly astmatu. Klinickými studiemi byla prokázána lepší kontrola astmatu novou fixní kombinací BDP/formoterol MDI-HFA-Modulite v porovnání se stejnými léčivy podávanými odděleně a ekvivalence klinického účinku s ostatními fixními kombinacemi, které jsou v ČR na trhu (budesonid/formoterol a fluticason/salmeterol).

Literatura

1
Global Initiative for Asthma. Global strategy for astma manage-ment and prevention. 2010 update. www.ginasthma.org. 2 Asher I, Monterfort S, Bjöksten B, and the ISAAC phase three study group. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjuctivitis, and eczema in childhood: ISAAC phase one and three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet 2006;368:733–43. 3 Tuberkulóza a respirační nemoci 2009; www.uzis.cz 4 Kašák V. Novinky v léčbě astmatu. Postgrad Med 2011;6:627–34. 5 Haley KJ, Sunday ME, Wiggs BR, et al. Inflammatory cell distribution within and along asthmatic airways. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:565–72. 6 Mauad T, Silva LF, Santos MA, et al. Abnormal alveolar attachments with decreased elastic fiber content in distal lung in fatal asthma. Am J Respir Crit Care Med 2004;170:857–62. 7 Hyde DM, Hamid Q, Irvin CG. Anatomy, pathology and physiology of the tracheobronchial tree: emphasis on the distal airways. J Allergy Clin Immunol 2009;124:S72–7. 8 Contoli M, Bousquet J, Fabri M, et al. The small airways and distal lung compartment in asthma and COPD: a time for reappraisal. Allergy 2010;65:141–51. 9 Shaw RJ, Djukanovic R, Tashkin DP, et al. The role of small airways in lung disease. Respir Med 2002;96:67–80.
10
Barnes PJ. Corticosteroid effects on cell signalling. Eur Respir J 2006;27:413–26.
11
Barnes PJ, Pedersen S, Busse WW, et al. Efficacy and safety of inhaled corticosteroids. New developments. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:1–53.
12
Barnes PJ. Scientific rationale for combination inhalers with long-acting beta2-agonists and corticosteroids. Eur Respir J 2002;19:951–89.
13
Greening AP, Ind PW, Northfield M, et al. Added salmeterol versus higher-dose corticosteroid in asthma patients with symptoms on existing inhaled corticosteroid. Allen and Hanburys Limited UK Study Group. Lancet 1994;344:219–24.
14
Woolcock A, Lundback B, Ringdal N, et al. Comparison of addition of salmeterol to inhaled steroid with doubling of the dose of inhaled corticosteroids. Am J Respir Crit Care Med 1996;153:1481–8.
15
Nelson HS, Weiss ST, Bleecker ER, et al; SMART Study Group. The Salmeterol Multicenter Asthma Reseach Trial: a comparison of usual pharmacotherapy for asthma or usual pharmacotherapy plus salmeterol. Chest 2006;129:15–26.
16
FDA – U.S. Food and Drug Administration 2010, available from: http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrug SafetyInformationforPatientsandProviders/ucm200776.htm
17
Kašák V. Farmakoekonomika astmatu. Farmakoekonomika 2007;2:33–8.
18
De Backer W, Devolder A, Poli G, et al. Lung deposition of BDP/formoterol HFA pMDI in healthy volunteers, asthmatic, and COPD patients. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2010;23:137–48.
19
Barnes PJ. Scientific rationale for using a single inhaler for asthma control. Eur Respir J 2007;29:587–95.
20
Foe K, Brown KF, Seale JP. Comparative kinetics of metabolism of beclomethasone propionate esters in human lung homogenates and plasma. J Pharm Sci 2000;89:1143–50.
21
Daley-Yates PT, Price AC, Sisson JR, et al. Beclomethasone dipropionate: absolute bioavailability, pharmacokinetics and metabolism following intravenous, oral, intranasal and inhaled administration in man. Br J Clin Pharmacol 2001;51:400–9.
22
Dhillon S, Keating GM. Beclometasone dipropionate/formoterol. Drugs 2006;66:1475–85.
23
Woodcock A, Acerbi D, Poli G. Modulite technology: pharmaco-dynamics and pharmacokinetic implications. Respir Med 2002;96(Suppl D):S9–15.
24
Acerbi D, Brambilla G, Kottakis I. Advances in asthma and COPD management: delivering CFC-free inhaled therapy using Modulite technology. Pulm Pharmacol Ther 2007; 20:290–303.
25
Huchon G, Fabbri LM. CFC phase-out and the Chiesi solution. Respiration 2005;72(Suppl 1):1–2.
26
Fabbri L. Inhaled beclometasone dipropionate/formoterol extra-fine fixed combination in the treatment of asthma: evidence and future perspectives. Exp Opin Pharmacother 2008;9:479–90.
27
Rigamonti E, Kottakis I, Pelc M, et al. Comparison of new extrafine beclomethasone diopropionate HFA 134a-formulated pMDI with standard BDP CFC pMDI in adults with moderate persistent asthma. Eur Respir J 2006;28(Suppl 50):P1236 (Abstract). Poster presented at the 16th Annual Congress of the European Respiratory Society, 2006 September 2–6, Munich.
28
Papi A, Paggiaro PL, Nicolini G, et al. Beclomethasone/formoterol vs fluticasone/salmeterol inhaled combination in moderate to severe asthma. Allergy 2007;62:1182–8.
29
Papi A, Paggiaro PL, Nicolini G, et al. Beclomethasone/formoterol versus budesonide/formoterol combination therapy in asthma. Eur Respir J 2007;29:682–9.
30
Huchon G, Magnussen H, Chuchalin A, et al. Lung function and asthma control with beclomethason and formoterol in a single inhaler. Respir Med 2009;103:41–9.
31
van Aalderen WM, Price D, De Bates FM, et al. Beclomethasone dipropionate extrafine aerosol versus fluticasone propionate in children with asthma. Respir Med 2007;101:1585–93.
32
Scichilone N, Battaglia S, Sorino C, et al. Effects of extra-fine inhaled beclomethasone/formoterol on both large and small airways in asthma. Allergy 2010;65:897–902.
33
Lewis D, Brambilla G, Church T, et al. BDP and formoterol HFA association within combination HFA solution MDI. Respir Drug Delivery 2006;3:939–42.
34
Vos WV, Devolder AD, Debacker LD, et al. Long-term effects of combined extra-fine beclomethasone (BECL) and formoterol (FORM) treatment in asthma patients. ERS 19th ERS Annual. Congress. Vienna, Austria, September 2009:abstract 3259.
35
Kašák V. Fixní kombinace beklometason dipropionát/formoterol fumarát. Remedia 2008;18:2–6.
36
Müller V, Gálffy G, Eszes N, et al. Asthma control in patients receving inhaled corticosteroid and long-acting beta2-agonist fixed combinations. A real-life study comparing dry powder inhalers and a pressurized metered dose inhaler extrafine formulation. BMC Pulm Med 2011;11:40.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky