Kyselina nikotinová plus laropiprant

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.1
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
1 Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Úvod

Kyselina nikotinová (niacin) je vůbec prvním hypolipidemikem, které bylo uvedeno do klinické praxe. Prokázán byl její příznivý vliv u osob s nízkou koncentrací HDL-cholesterolu a vysokou koncentrací LDL-cholesterolu i u pacientů s hypertriglyceridemií, přičemž její obvyklá denní dávka činí 2 g. I přes tyto vlastnosti dnes není standardem hypolipidemické léčby, především pro riziko nežádoucích účinků (zejména flushe a gastrointestinálních obtíží), v jejichž patogenezi sehrává významnou úlohu vazodilatace vyvolaná prostaglandiny.

Laropiprant je selektivní antagonista prostaglandinových receptorů (receptor pro PGD2 typu 1). Výsledkem jeho kombinace s niacinem, v České republice dostupné pod obchodním označením Tredaptive (Merck), je zlepšení lipidogramu, a to při významně příznivějším bezpečnostním profilu než při užití niacinu samotného. Přípravek je indikován pro léčbu nemocných s kombinovanou dyslipidemií nebo s primární hypercholesterolemií. Běžně je užíván v kombinaci s inhibitory HMG-CoA-reduktázy při selhání jejich účinku v monoterapii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky