Irbesartan v léčbě arteriální hypertenze, diabetu a nefropatie

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.1
Autoři - působiště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Nefrologická ambulance Synlab s.r.o. Praha
1 Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Úvod

Podle evropských i českých doporučení pro léčbu hypertenze představují antagonisté receptorů AT1 pro angiotenzin II (AT1-blokátory, sartany) jednu z pěti základních tříd antihypertenziv.1,2 Hypertenze je hlavní klinickou indikací těchto látek. Mezi jednotlivými sartany nejsou významnější odlišnosti v antihypertenzním působení, rozdíly jsou však v délce účinku a dalších indikacích.3 V ČR má pouze irbesartan a losartan schválené použití při léčbě diabetické nefropatie.

Charakteristika

Irbesartan je chemicky (dle IUPAC) 2-butyl-3-({4-[2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)fenyl]fenyl}methyl)-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-on; číslo CAS: 138402-11-6. Sumární vzorec irbesartanu je C25H28N6O a molekulová hmotnost činí 428,529 g/mol.

Mechanismus účinku a farmakodynamické vlastnosti

Mechanismus antihypertenzního působení AT1-blokátorů se odvozuje od selektivní blokády AT1-receptorů a následných hemodynamických a neurohumorálních účinků, především arteriální vazodilatace, poklesu periferní cévní rezistence, snížení produkce aldosteronu a inhibice periferní sympatické nervové aktivity.4

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky