Ovlivnění srdeční frekvence jako součást léčby srdečního selhání

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Úvod

Chronické srdeční selhání je pravidelně doprovázeno tachykardií. Tachykardie je jako projev aktivace sympatoadrenálního systému považována za jeden z kompenzačních mechanismů selhávajícího srdce. Zvyšuje srdeční výdej, ale za cenu neadekvátního zvýšení spotřeby kyslíku selhávajícím myokardem. Krátkodobě to může být prospěšné, ale dlouhodobě je tento stav pro selhávající myokard jednoznačně nevýhodný, zejména je-li příčinou srdečního selhání ischemická choroba srdeční, jako tomu je v naší populaci zhruba u 70 % nemocných.

Teoreticky by proto zpomalení SF při srdečním selhání mělo vést ke zlepšení funkce levé komory, zpomalení progrese a v konečném důsledku ke snížení výskytu kardiovaskulárních příhod včetně kardiovaskulární mortality – tedy ke zlepšení prognózy. Velké klinické studie s farmakologickými intervencemi, které zpomalují SF, jako je léčba β-blokátory, u nemocných s chronickým srdečním selháním skutečně prokázaly, že jejich prognóza se významně zlepšuje. Při léčbě bisoprololem ve studiích CIBIS I a II, metoprololem ZOK ve studii MERIT-HF i ve studiích s carvedilolem (US Carvedilol Trials, Australia/New Zealand Study) došlo při léčbě β-blokátorem k významnému zpomalení SF a současně k významnému snížení mortality ve srovnání s placebem. Metaanalýza větších studií s nemocnými s chronickým srdečním selháním jasně ukázala, že všechny farmakologické intervence, které vedly ke zpomalení SF, také významně snížily mortalitu. Naopak farmakologické intervence, které měly za následek zvýšení SF, jako různá vazodilatancia či pozitivně inotropně působící léky, mortalitu nemocných při chronické léčbě zvýšily (obrázek 1).1 Většina z nich proto byla také předčasně ukončena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky