Sublinguální alergenová imunoterapie

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Alergologie
Autoři: MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Autoři - působiště: Ústav klinické imunologie a alergologie FN, Hradec Králové
Klíčová slova: specifická alergenová imunoterapie, sublinguální alergenová imunoterapie, sublinguální alergenová imunoterapie v tabletách
Citace: 1 Akdis M, Akdis CA. Mechanisms of alergen-specific immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2007;119:780–9. 2 Alvares-Cuesta E, Bousquet J, Canonica GW, et al. Standards for practical allergen-specific immunotherapy. Allergy 2006; 61(Suppl 82):1–20. 3 Bousquet J. Sublingual immunotherapy: Validated! Allergy 2006;61(Suppl.81):5–31. 4 Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update. Allergy 2008; 63(Suppl 86):8–160. 5 Bousquet J, Schünemann HJ, Zuberbier T, et al. Development and implementation of guidelines in allergic rhinitis – an ARIA-GA2LEN paper. Allergy 2010;65:1212–21. 6 Bufe A, Eberle P, Franke-Beckmann E, et al. Safety and efficacy in children of an SQ-standardized grass allergen tablet for sublingual immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2009;123: 167–173.e7. 7 Calderon M, Mösges R, Hellmich M, et al. Towards evidence-based medicine in specific grass pollen immunotherapy. Allergy 2010;65:420–34. 8 Canonica GW, Bousquet J, Casale T, et al. Sublingual immuno-therapy. World Allergy Organization Position Paper 2009. Allergy 2009;64(Suppl 91):1–59. 9 Dahl R, Kapp A, Colombo G, et al. Efficacy and safety of sublingual immunotherapy with grass allergen tablets for seasonal allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2006;118:434–40. 10 Didier A, Malling HJ, Worm M, et al. Optimal dose, efficacy, and safety of once-daily sublingual immunotherapy with a 5-gras pollen tablet for seasonal allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2007;120:1338–45. 11 Didier A, Horak F, Worm M, et al. An assessment of sustained efficacy and safety of a 300IR five-grass pollen sublingual immunotherapy tablet in adults with grass pollen induced allergic rhinoconjunctivitis during a 3-year treatment study. Allergy 2010;65(s92):172. 12 Durham SR, Emminger W, Kapp A, et al. Long-term clinical efficacy in grass pollen-induced rhinoconjunctivitis after treatment with SQ-standardized grass allergy immunotherapy tablet. J Allergy Clin Immunol 2010;125:131–8. 13 Horak F, Zieglmayer P, Zieglmayer R, et al. Early onset of action of a 5-grass-pollen 300-IR sublingual immunotherapy tablet evaluated in an allergen challenge chamber. J Allergy Clin Immunol 2009;124:471–7. 14 Jutel M, Akdis M, Blaser K, et al. Mechanisms of alergen specific immunotherapy – T-cell tolerance and more. Allergy 2006;61:796–807. 15 Niggemann B, Jacobsen L, Dreborg S, et al. Five-year follow-up on the PAT study: specific immunotherapy and long-term prevention of asthma in children. Allergy 2006;61:855–9. 16 Noon L. Prophylactic inoculation against hay fever. Lancet 1911;1:1572–3. 17 Petrů V. Oralair – nová forma sublinguální alergenové imunoterapie. Remedia 2010;20:254–7. 18 Panzner P. Oralair – sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav. Alergie 2010;12:207–12. 19 Rybníček O, Seberová E, et al. Průvodce specifickou alergenovou imunoteprapií (SIT), Doporučení ČSAKI 2009, edit. ČIPA o.p.s. vyd. Praha: Tigis. 20 Špičák V, Petrů V. Století specifické alergenové imunoterapie 1911–2011. Alergie 2011;13(Suppl 1):1–24. 21 Wahn U, Tabar A, Kuna P, et al. Efficacy and safety of 5-grass-pollen sublingual tablets in pediatric allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2009;123:160–6. 22 Wilson DR, Lima MT, Durham SR. Sublingual immunotherapy for allergic rhinitis: systematic review and meta-analysis. Allergy 2005;60:4–12.

Souhrn

Specifická alergenová imunoterapie (SIT) je jediná kauzální terapie zasahující do vývoje specifické imunologické přecitlivělosti. Svým účinkem je schopna tlumit proces alergizace pacienta s postupným navozením tolerance vůči příčinnému „přírodnímu alergenu. V letošním roce uplynulo již 100 let od doby, kdy byl v časopise Lancet publikován klíčový článek s názvem Prophylactic inoculation against hay fever autora Leonarda Noona. Dnes je SIT součástí standardizovaných doporučených postupů a její účinnost byla potvrzena metodami medicíny založené na důkazech. V posledních letech se dostává do popředí z hlediska dostupnosti i bezpečnosti neinjekční forma alergenové imunoterapie – sublinguální aplikace. Světová alergologická organizace (WAO) publikovala v roce 2009 významný dokument o sublinguální alergenové imunoterapii (SLIT), ve kterém byla doložena její bezpečnost a účinnost srovnatelná s léčbou injekční. Poslední variantou SLIT po „kapkovém alergenu" je forma tablet se standardizovaným obsahem alergenu. První alergenovou tabletou v České republice určenou pro alergiky s vazbou na pyl trav je přípravek Oralair."

Literatura

1
Akdis M, Akdis CA. Mechanisms of alergen-specific immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2007;119:780–9. 2 Alvares-Cuesta E, Bousquet J, Canonica GW, et al. Standards for practical allergen-specific immunotherapy. Allergy 2006; 61(Suppl 82):1–20. 3 Bousquet J. Sublingual immunotherapy: Validated! Allergy 2006;61(Suppl.81):5–31. 4 Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update. Allergy 2008; 63(Suppl 86):8–160. 5 Bousquet J, Schünemann HJ, Zuberbier T, et al. Development and implementation of guidelines in allergic rhinitis – an ARIA-GA2LEN paper. Allergy 2010;65:1212–21. 6 Bufe A, Eberle P, Franke-Beckmann E, et al. Safety and efficacy in children of an SQ-standardized grass allergen tablet for sublingual immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2009;123: 167–173.e7. 7 Calderon M, Mösges R, Hellmich M, et al. Towards evidence-based medicine in specific grass pollen immunotherapy. Allergy 2010;65:420–34. 8 Canonica GW, Bousquet J, Casale T, et al. Sublingual immuno-therapy. World Allergy Organization Position Paper 2009. Allergy 2009;64(Suppl 91):1–59. 9 Dahl R, Kapp A, Colombo G, et al. Efficacy and safety of sublingual immunotherapy with grass allergen tablets for seasonal allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2006;118:434–40.
10
Didier A, Malling HJ, Worm M, et al. Optimal dose, efficacy, and safety of once-daily sublingual immunotherapy with a 5-gras pollen tablet for seasonal allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2007;120:1338–45.
11
Didier A, Horak F, Worm M, et al. An assessment of sustained efficacy and safety of a 300IR five-grass pollen sublingual immunotherapy tablet in adults with grass pollen induced allergic rhinoconjunctivitis during a 3-year treatment study. Allergy 2010;65(s92):172.
12
Durham SR, Emminger W, Kapp A, et al. Long-term clinical efficacy in grass pollen-induced rhinoconjunctivitis after treatment with SQ-standardized grass allergy immunotherapy tablet. J Allergy Clin Immunol 2010;125:131–8.
13
Horak F, Zieglmayer P, Zieglmayer R, et al. Early onset of action of a 5-grass-pollen 300-IR sublingual immunotherapy tablet evaluated in an allergen challenge chamber. J Allergy Clin Immunol 2009;124:471–7.
14
Jutel M, Akdis M, Blaser K, et al. Mechanisms of alergen specific immunotherapy – T-cell tolerance and more. Allergy 2006;61:796–807.
15
Niggemann B, Jacobsen L, Dreborg S, et al. Five-year follow-up on the PAT study: specific immunotherapy and long-term prevention of asthma in children. Allergy 2006;61:855–9.
16
Noon L. Prophylactic inoculation against hay fever. Lancet 1911;1:1572–3.
17
Petrů V. Oralair – nová forma sublinguální alergenové imunoterapie. Remedia 2010;20:254–7.
18
Panzner P. Oralair – sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav. Alergie 2010;12:207–12.
19
Rybníček O, Seberová E, et al. Průvodce specifickou alergenovou imunoteprapií (SIT), Doporučení ČSAKI 2009, edit. ČIPA o.p.s. vyd. Praha: Tigis.
20
Špičák V, Petrů V. Století specifické alergenové imunoterapie 1911–2011. Alergie 2011;13(Suppl 1):1–24.
21
Wahn U, Tabar A, Kuna P, et al. Efficacy and safety of 5-grass-pollen sublingual tablets in pediatric allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2009;123:160–6.
22
Wilson DR, Lima MT, Durham SR. Sublingual immunotherapy for allergic rhinitis: systematic review and meta-analysis. Allergy 2005;60:4–12.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky