Současné postavení telmisartanu v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění a v léčbě hypertenze

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Autoři - působiště: Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTNsP, Praha, II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Úvod

Angiotenzin II je tvořen systémem renin-angiotenzin (RAS), který hraje klíčovou úlohu u hypertenze a kardiovaskulárních chorob. Farmakologické ovlivnění angiotenzinu II má proto zásadní význam pro regulaci krevního tlaku a prevenci jeho patofyziologických účinků na kardiovaskulární systém včetně ledvin a mozku.

Inhibitory ACE blokují jeden z enzymů, který katalyzuje vznik angiotenzinu II z angiotenzinu I (obrázek 1). Angiotenzin II se však netvoří pouze touto cestou; jiné enzymy, např. chymáza, jsou rovněž schopny generovat vznik angio-tenzinu II z angiotenzinu I. Účinek angiotenzinu II lze také potlačit na úrovni jeho receptorů (AT1 a AT2). Většina klinicky známých účinků angiotenzinu II je zprostředkována AT1-receptory, které lze blokovat skupinou látek označovaných jako sartany (blokátory receptorů AT1 pro angiotenzin II – AT1-blokátory).1

Randomizované kontrolované studie, do nichž bylo zařazeno celkem více než 150 000 pacientů, přesvědčivě ukázaly, že inhibitory ACE snižují celkovou úmrtnost, riziko infarktů myokardu, cévních mozkových příhod a srdečního selhání u pacientů s manifestním kardiovaskulárním onemocněním nebo u vysoce rizikových diabetiků.

Inhibitory ACE současně snižují odbourávání bradykininu, který sice navozuje vazodilataci, ale zvyšuje riziko angioedému a kašle. U pacientů se srdečním selháním mohou být hladiny angiotenzinu II zvýšené a příznaky se mohou zhoršovat navzdory užívání inhibitorů ACE.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky