Dlouhodobé výsledky monoterapie ambrisentanem u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Ambrisentan je perorálně podávaný antagonista receptoru pro endotelin-1. V České republice byl registrován v roce 2008 a je indikován k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) II. a III. funkční třídy dle klasifikace WHO. Na rozdíl od dříve registrovaného bosentanu, který je duálním antagonistou receptoru pro endotelin-1, působí ambrisentan jako selektivní antagonista endotelinového receptoru typu A (ETA). Endotelin-1 způsobuje vazokonstrikci a růst hladkých svalových buněk plicních arterií převážně prostřednictvím receptoru ETA, zatímco receptor ETB hraje roli především při odbourávání endotelinu-1.

Ve dvou klinických studiích III. fáze bylo prokázáno, že léčbou ambrisentanem lze dosáhnout zlepšení funkčních schopností pacientů a prodloužení doby do klinického zhoršení ve srovnání s placebem, další studie pak doložila zlepšení kardiopulmonální hemodynamiky při terapii ambrisentanem. Dosud však nebyl dostatečně hodnocen dlouhodobý vliv ambrisentanu na hemodynamiku a výkon pravé komory.

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Jansa

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky