Roční léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu liraglutidem a metforminem poskytuje trvalou a účinnější kontrolu glykemie a hmotnosti než léčba sitagliptinem a metforminem

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Úvod

Metformin je v současnosti standardem prvoliniové léčby pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2); obvykle je k němu postupem času nutno přidat ještě další hypoglykemizující látku. Současné léčebné standardy se však neshodují v tom, jaký lék využít ve druhé linii. Nejnovější dostupné analýzy ukazují, že pokles glykosylovaného hemoglobinu zajišťovaly v podobné míře všechny lékové skupiny: deriváty sulfonylurey, thiazolidindiony či inhibitory α-glukosidázy (rozmezí 0,64–0,97 %). Značně rozdílný však byl výskyt vedlejších účinků, jako např. zvýšení hmotnosti či hypoglykemie.

Ve 26týdenní studii porovnávající výsledky léčby analogem glukagon-like peptidu-1 (GLP-1) liraglutidem a inhibitorem dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) sitagliptinem byl zjištěn signifikantně vyšší pokles glykovaného hemoglobinu (HbA1c) i tělesné hmotnosti ve skupině léčené liraglutidem; incidence hypoglykemií byla v obou skupinách nízká. Otázkou bylo, zda tyto účinky přetrvávají i při delší době sledování.

Cíl studie

Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost liraglutidu (s. c.) a sitagliptinu (p. o.), aplikovaných v režimu 1x denně a při současném podávání metforminu po dobu 52 týdnů u pacientů s DM2.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky