Farmakodynamické srovnání účinnosti prasugrelu a vysokých dávek clopidogrelu – studie OPTIMUS-3

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Bylo zjištěno, že pacienti s diabetes mellitus (DM) mají zvýšenou reaktivitu trombocytů a sníženou odpověď na perorální protidestičkové léky používané v prevenci ischemických příhod (např. clopidogrel). Mají tak zvýšené aterotrombotické riziko ve srovnání s pacienty bez DM, což dokládá potřebu silnější inhibice trombocytů u této skupiny nemocných.

Prasugrel je thienopyridinové antiagregans, při jehož použití bylo ve studii TRITON zaznamenáno výraznější snížení výskytu ischemických příhod ve srovnání s clopido-grelem, což bylo ovšem provázeno zvýšeným rizikem krvácení. U pacientů s DM však bylo pozorováno 30% snížení relativního rizika kompozitního ukazatele (úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozková příhoda), aniž by se zvýšilo riziko krvácení. Tyto výsledky tak naznačují, že prasugrel by mohl být výhodný především u pacientů s DM.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky