Účinnost a snášenlivost telmisartanu ve fixní kombinaci s amlodipinem ve srovnání s monoterapií amlodipinem – studie TEAMSTA-5

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Současné evropské i americké doporučené postupy zdůrazňují potřebu agresivní antihypertenzní léčby za účelem snížení kardiovaskulárního rizika. Pomocí kteréhokoliv antihypertenziva v monoterapii však lze obecně dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku (TK) pouze u 20–30 % pacientů, s výjimkou nemocných s hypertenzí 1. stupně. Při nedostatečné účinnosti se většinou navyšují dávky daného antihypertenziva, čímž se může zvýšit jeho účinek. Typicky se však také zvyšuje výskyt nežádoucích účinků souvisejících s léčbou, což může vést ke špatné compliance a ukončení léčby pacientem. U většiny pacientů je proto k dosažení cílových hodnot TK nutná kombinace nejméně dvou antihypertenziv.

V rozsáhlé metaanalýze Walda a spol. bylo prokázáno, že mnohem účinnější než zdvojnásobování dávky téhož léku je přidání dalšího léku z jiné skupiny.2 Antihypertenziva s odlišným mechanismem působení mohou mít aditivní účinek, a vhodně zvolená kombinace dvou různých antihypertenziv může též snižovat výskyt nežádoucích účinků – to se týká právě fixní kombinace telmisartan/amlodipin, jejichž společné podání redukuje výskyt otoků spojených s léčbou samotnými blokátory kalciových kanálů.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky