Přínos studie CALISTO v léčbě povrchové tromboflebitidy

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie, Vnitřní lékařství
Autoři: Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.
Autoři - působiště: I. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové, Angiocentrum FN Hradec Králové

Souhrn

Povrchová neboli superficiální tromboflebitida (ST) končetin je časté onemocnění, které bylo donedávna považováno za benigní. Na základě nových údajů z epidemiologických studií je však odhadovaná incidence ST vyšší než výskyt hluboké žilní trombózy. Přesná incidence ST není známa, jedná se přibližně o 400 nových případů ročně na 100 000 obyvatel. Tento odhad je však závislý na věku posuzované skupiny, na použité diagnostické metodě a na skutečnosti, že se s těmito pacienty nejčastěji setkává praktický lékař. Prevalence ST v obecné populaci je přibližně 3–11 % a nejčastěji je postižena velká saféna (60–80 %). Podle různých zdrojů činí současný výskyt žilní trombózy při ST asi 6–44 %, výskyt asymptomatické plicní embolie při ST asi 20–33 % a symptomatické plicní embolie dokonce asi 2–13 %. Vyšší výskyt ST nacházíme u pacientů s kmenovými varixy (4–62 %), s malignitou nebo po operaci, u nemocných s trombofilním stavem, hormonální terapií estrogeny, anamnézou žilní trombózy a/nebo plicní embolie a u obézních. Spontánní tromboflebitidy, které jsou často migrující, se vyskytují kromě nádorového onemocnění také při Bürgerově chorobě a Behçetově syndromu. Komplikacemi ST jsou kromě vysokého výskytu žilní trombózy a plicní embolie také časté recidivy ST, vznik potrombotického syndromu či bércového vředu a vyšší finanční náklady.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky