Apixaban ve srovnání s warfarinem u pacientů s fibrilací síní – studie ARISTOTLE

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Je známo, že pacienti s fibrilací síní mají zvýšené riziko výskytu cévních mozkových příhod (CMP). K prevenci výskytu CMP je u těchto nemocných doporučena léčba warfarinem, eventuálně jinými antagonisty vitaminu K, která snižuje riziko CMP přibližně o dvě třetiny. Tyto látky však mají úzké terapeutické rozmezí, vykazují interakce s některými dalšími společně podávanými léky nebo různými potravinami a mohou způsobovat krvácení, proto je při jejich aplikaci nutné monitorování.

V poslední době byla v prevenci CMP či systémové embolizace (SE) prokázána non-inferiorita či superiorita ve srovnání s warfarinem u nových antikoagulancií dabigatranu a rivaroxabanu. Nejnověji byl v této indikaci hodnocen také apixaban, přímý perorálně podávaný inhibitor faktoru Xa vyznačující se rychlou absorpcí, 12hodinovým plazmatickým poločasem a 25% renální exkrecí – při jeho aplikaci došlo ve srovnání s kyselinou acetylsalicylovou ke snížení výskytu CMP či SE o 55 %, aniž by se přitom zvýšilo riziko závažného krvácení.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky