Účinnost a bezpečnost exenatidu podávaného 1x týdně po převedení z maximální denní dávky sitagliptinu či pioglitazonu – studie DURATION-2

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Úvod

Dle současných zahraničních léčebných algoritmů se jako přídatná léčba k metforminu doporučují novější antidiabetika, která mají příznivý vliv na metabolické abnormality spojené s diabetes mellitus 2. typu (DM2), jako jsou obezita, dyslipidemie apod. Mezi tato novější antidiabetika patří také thiazolidindiony, inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) či inkretinová mimetika (agonisté GLP-1).

Kombinace zástupců těchto tří lékových skupin s metforminem byly vzájemně porovnávány ve studii DURATION-2 (resp. v její první fázi), přičemž bylo prokázáno, že exenatid (v dávce 1x týdně) přidaný k metforminu je z hlediska snížení glykemie a tělesné hmotnosti účinnější než pioglitazon či sitagliptin v kombinaci s metforminem. Ve druhé fázi studie DURATION-2 pak byli již všichni pacienti léčeni kombinací exenatidu a metforminu.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky