Rivaroxaban ve srovnání s enoxaparinem v prevenci žilního tromboembolismu u pacientů po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie, Vnitřní lékařství
Autoři: Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP, Olomouc

Souhrn

Úvod

Implantace totálních náhrad kyčelního kloubu (THA – total hip arthroplasty) nebo kolenního kloubu (TKA – total knee arthroplasty) je stále častěji používána nejen v léčbě terminální osteoartrózy, ale i v léčbě osteonekrózy, tříštivých fraktur a dalších chorob (nádory, revmatoidní artritida). Stále tak přibývá pacientů s implantovanými kloubními náhradami, s čímž souvisí i zvýšený zájem o pooperační komplikace. Život ohrožující komplikací může být žilní tromboembolismus (VTE – venous thromboembolism), tedy hluboká žilní trombóza (DVT – deep vein thrombosis) a/nebo plicní embolie (PE – pulmonary embolism). Bez profylaktického podávání antikoagulancií byl zjišťován výskyt VTE po velkých ortopedických operacích ve 40–70 %, naopak dobře vedená tromboprofylaxe klinické riziko VTE snižovala. Až u třetiny pacientů s VTE se navíc následně rozvíjí posttrombotický syndrom, pacienti s PE jsou ohroženi vznikem plicní hypertenze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky