Aclidinium – budoucí léčba CHOPN?

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Aclidinium bromid je dlouhodobě působící antagonista muskarinových receptorů vyvíjený pro léčbu chronické obstrukční plicní nemoci. Nyní byly hodnoceny jeho farmakokinetické vlastnosti u zdravých dobrovolníků (n = 24). Po intravenózním nebo inhalačním podání činila doba do dosažení maximální koncentrace 5–7 minut. Biologická dostupnost při inhalačním podání nepřesáhla 5 % při užití dávky 200 mg. Z podané dávky byla do 12 hodin ledvinami vyloučena většina látky v podobě metabolitů. Maximální snášené dávky nebylo dosaženo. Veškeré intravenózní (25–400 mg) či inhalační (400 mg) dávky byly velmi dobře snášeny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky