Potentní urikosurikum mulberosid

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Urologie

Souhrn

Mulberosid A je glykosid izolovaný z moruše bílé (Morus alba), jenž je v tradiční čínské medicíně využíván v léčbě hyperurikemie a dny. V nedávno provedené studii u myší s hyperurikemií, v níž byl mulberosid podáván v dávkách 10, 20 a 40 mg/kg, signifikantně snižoval sérovou koncentraci kyseliny močové a vedl ke zvýšení vylučování urátu ledvinami. Současně snižoval i sérovou koncentraci kreatininu (úměrně jeho zvýšené clearance), β2-mikroglubulinu, albuminu a k nižší aktivitě N-acetyl-β-D-glukosaminidázy. Navíc významně snižoval expresi ledvinného transportéru glukózy (mGLUT9) a urátového transportéru typu 1 (mURAT1), a naopak zvyšoval expresi ledvinného transportéru typu 1 pro anionty (mOAT1), kationty (mOCT1, mOCT2) a karnitin (mOCTN1, mOCTN2).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky