Význam tadalafilu v léčbě benigní hyperplazie prostaty

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Urologie

Souhrn

Třebaže inhibitory fosfodiesterázy-5 jsou primárně využívány v léčbě erektilní dysfunkce, v současné době je hodnocena jejich prospěšnost i v léčbě symptomů dolních cest močových (LUTS – low urinary tract symptoms) provázejících benigní hyperplazii prostaty. V rámci dvojitě zaslepené placebem kontrolované 12týdenní randomizované klinické studie byla recentně zjišťována účinnost tadalafilu v dávce 5 mg 1x denně u mužů starších 45 let s hodnotou skóre IPSS (International Prostate Symptom Score) ≥ 13 (n = 325). Tadalafil oproti placebu signifikantně zlepšoval hodnotu IPSS: –5,6 vs. –3,6; p = 0,004. Snížení hodnoty skóre přitom bylo patrné již po prvním týdnu a signifikantně rozdílné bylo počínaje čtvrtým týdnem: –5,3 vs. –3,5; p = 0,003. Tadalafil signifikantně neovlivňoval reziduální objem moči. Zaznamenanými nežádoucími účinky byly zejména bolest hlavy a bolest zad.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky