Kortikosteroidy a azathioprin v léčbě IgA nefropatie

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Urologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

IgA nefropatie je poměrně častým typem glomerulonefritidy u dospělých osob v mladším věku. V nedávno provedené klinické studii byla hodnocena účinnost kortikosteroidů samotných nebo v kombinaci s azathioprinem. Studie se zúčastnilo 122 nemocných s primární IgA nefropatií, kteří byli léčeni po dobu 12 měsíců methylprednisolonem buď samotným, nebo v kombinaci s azathioprinem při současném užívání látek ovlivňujících systém RAAS a polynenasycených mastných kyselin. Zatímco u nemocných léčených pouze methylprednisolonem glomerulární filtrace zůstala bez signifikantní změny (z 52 ± 26,7 na 53,6 ± 27,3 ml/min/1,73 m2) a proteinurie poklesla z 2,4 ± 0,9 na 0,8 ± 0,5 g/24 hodin (p < 0,001), u osob léčených kombinací se glomerulární filtrace mírně zvýšila, ovšem rovněž bez signifikantního rozdílu (z 57,4 ± 28,7 na 66 ± 31 ml/min/1,73 m2), a proteinurie poklesla z 2,4 ± 1 na 0,7 ± 0,7 g/24 h (p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky