Remogliflozin v léčbě diabetu 2. typu

Číslo: 4 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Remogliflozin etabonát je proléčivem remogliflozinu, selektivního inhibitoru ledvinného sodíko-glukózového transportéru (SGLT2), který zlepšuje kontrolu glykemie podporou exkrece glukózy do moči. Ve dvojitě zaslepené randomizované placebem kontrolované studii byla nyní u diabetiků 2. typu (n = 35) sledována jeho farmakokinetika a farmakodynamika. Zaznamenány nebyly žádné abnormality v laboratorním nálezu ani žádné závažné nežádoucí účinky – nejčastějšími byly bolest hlavy a flatulence. Zaznamenaný 24hodinový průměrný pokles glykemie činil –1,2 mmol/l (95% CI: –2,2 až –0,3) při dávce 100 mg 2x denně, –0,8 mmol/l (95% CI: –1,7 až 0,2) při dávce 1 000 mg 1x denně a –1,7 mmol/l (95% CI: –2,7 až –0,8) při dávce 1 000 mg 2x denně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky